Tài Liệu Hướng Dẫn Chủ Bất Động Sản về việc được Giảm Thuế Bất Động Sản

Sự đáp ứng tích cực của Văn Phòng Thẩm Định thế nào đối với những suy giảm về giá thị trường và điều đó có thể giảm thuế bất động sản của quý vị ra sao

David K. Ginsborg

 
  • Deputy to the Assessor
  • Phone: 408-299-5588

Email us, the fastest way to contact us