Ginawang available ng tanggapan ng assessor ang impormasyon tungkol sa buwis sa ari-arian

Assessor Larry Stone: “Layunin naming matutunan ang iyong wika.”
Inanunsyo ni County Assessor Larry Stone na ginawa nang available ng Tanggapan ng Assessor ang impormasyon tungkol sa buwis sa ari-arian sa pitong iba’t ibang wika. “Sa simula pa lang, pangunahing priyoridad na ng aking tanggapan ang serbisyo sa customer. Kaya ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon gamit ang maraming wika ay isang bahagi lang ng aming mahusay na pamamaraan upang matulungan ang mga may-ari ng ari-arian na may limitadong kakayahang magsalita ng Ingles,” sabi ni Stone. Sa nakaraang taon, nakatanggap ang Tanggapan ng Assessor ng mahigit 300 kahilingan para sa tulong sa pagsasaling-wika mula sa mga indibidwal na hindi lang nagsasalita ng Espanyol ngunit gayundin ang Chinese, Tagalog at ilang iba pang mga wika.
 
Autumn Young

 
  • Deputy Assessor
  • Phone: 408-299-5572

Email us, the fastest way to contact us