Văn phòng thẩm định tăng cường công khai thông tin về thuế tài sản

Thẩm định viên Larry Stone: “Chúng tôi hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ của quý vị.”
Thẩm định viên Quận Larry Stone tuyên bố rằng Văn phòng Thẩm định đã tăng cường công khai thông tin thuế tài sản bằng bảy ngôn ngữ khác nhau. “Dịch vụ khách hàng luôn được ưu tiên cao ở văn phòng của tôi. Vì vậy việc cung cấp thông tin quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ chính là một phần trong chiến lược của chúng tôi về việc hỗ trợ những chủ sở hữu tài sản có vốn Tiếng Anh hạn chế,” ông Stone nói. Trong năm qua, Văn phòng Thẩm định đã nhận hơn 300 yêu cầu hỗ trợ dịch thuật từ những cá nhân biết dùng không chỉ Tiếng Tây Ban Nha mà còn Tiếng Trung, Tiếng Tagalog và một số ngôn ngữ khác.
 
Autumn Young

 
  • Deputy Assessor
  • Phone: 408-299-5572

Email us, the fastest way to contact us